Eigenaar van een gezonken jacht is aansprakelijk tegenover de Staat

Volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad is de eigenaar van een gezonken jacht, gezonken in openbaar vaarwater, verantwoordelijk voor het verwijderen van de boot. Doet hij dat niet, en dat zal in de praktijk nog weleens voorkomen, dan is hij daarvoor aansprakelijk. Dit geldt ook als de booteigenaar geen verwijt kan worden gemaakt.

De HR zegt:

de eigenaar van een voorwerp dat terechtkomt op de bodem van een vaarwater, ook al valt hem daarvan geen verwijt te maken, terstond nadat hij van de situatie op de hoogte is gekomen, jegens de beheerder van dat vaarwater gehouden is dat voorwerp te verwijderen en door dat na te laten jegens de beheerder onrechtmatig handelt, met dien verstande dat voor toepassing van deze regel in beginsel is vereist dat de gevaren verbonden aan het niet-verwijderen zo groot zijn dat zij de beheerder redelijkerwijs tot verwijdering noopten.

Door dat na te laten handelt hij onrechtmatig, met dien verstande dat voor toepassing van deze regel in beginsel is vereist dat de gevaren zo groot zijn dat zij de beheerder redelijkerwijs tot verwijdering noopten. Ook indien verwijdering niet nodig is maar wel maatregelen noodzakelijk zijn bestaat grond voor aansprakelijkheid.

De uitspraak van de HR is hier te vinden:
Eigenaar van een gezonken jacht is aansprakelijk voor de kosten van het plaatsen van boeien

Juridische problemen op het water

Als booteigenaar heeft u te maken met hoge kosten en in veel gevallen veel verschillende dienstverleners. Via boot-gezonken.nl, boot-transport.nl en OfferteHaven.nl geven wij om kwaliteit van de transporteurs. Alleen onder bepaalde voorwaarden sluiten wij vakmensen aan op ons platform. Toch zult u in de watersportsector regelmatig te maken gehad hebben met minder vakkundige ‘vakmensen’. Ook met een in de regel betrouwbaar bedrijf legalee logokan een conflict zich toch voordoen. Uit onze jarenlange ervaring in de watersport weten wij dat booteigenaren nogal eens in de clinch liggen met bedrijven. Vaak gaat het dan over betaling, maar ook kan een boot daadwerkelijk beschadigd zijn. Omdat een boot of jacht niet alleen financiële maar ook emotionele waarde heeft, kunnen dergelijke conflicten hoog oplopen.

LEGALEE.NL

Als jurist en oprichter van OfferteHaven.nl help ik niet alleen bedrijven met het vinden van nieuwe klanten, ik adviseer bedrijven en particulieren ook als het gaat om conflicten in de nautische sector. Via de website van legalee kunt u mij en vele andere juristen inschakelen voor juridisch advies en diensten. Een informatie-aanvraag of kostenindicatie is altijd vrijblijvend en kosteloos.

Plaats vrijblijvend een juridisch verzoek